Mạng lưới Năng lượng Xanh Việt Nam (VGEN) được thành lập năm 2016 và trở thành thành viên của Hội đồng Năng lượng thế giới, nay được thiết lập thành Ủy Ban Năng lượng Việt Nam thuộc Hội đồng Năng lượng Thế giới (WEC Vietnam).
WEC Vietnam đại diện cho quốc gia khu vực của WEC toàn cầu với sứ mệnh tạo ra một môi trường kết nối về năng lượng chuyên nghiệp, thúc đẩy để tạo ra sự hiểu biết tốt hơn về vấn đề năng lượng nhằm xác định và thực hiện các giải pháp bền vững và hiệu quả, cung cấp dữ liệu, thông tin thực tế, tạo ra một tương lai quan trọng cho thế giới của chúng ta thông qua các nghiên cứu, các chương trình kỹ thuật, công nghệ, chính sách liên quan đến thu thập, phân tích và phổ biến thông tin dữ liệu chuyên ngành về năng lượng cũng như các tiêu chuẩn thực tiễn tốt nhất nhằm nâng cao nhận thức các vấn đề năng lượng để kích thích tư duy, xúc tác sự chuyển đổi của ngành năng lượng.
WEC Vietnam hoạt động theo mạng lưới kết nối các thành viên, nhằm thúc đẩy giá trị và thiết lập một hệ thống phát triển năng lượng bền vững. Tạo cơ hội các thành viên nghiên cứu tiếp cận hệ thống công nghệ, những công trình, máy móc, thiết bị tiên tiến nhất trên toàn thế giới, cùng các thành viên hội nhập mạng lưới năng lượng toàn cầu một cách chuyên nghiệp nhất. WEC Vietnam cũng đẩy mạnh sự hợp tác song phương giữa các thành viên với đối tác Quốc tế.

WEC Vietnam tập trung các hoạt động:

  • Từng bước hình thành thị trường năng lượng, đa dạng hóa sở hữu và phương thức kinh doanh hướng tới thỏa mãn tốt nhất lợi ích người tiêu dùng.
  • Phát triển đồng bộ và hợp lý hệ thống năng lượng: điện, than, dầu khí, năng lượng mới và tái tạo;
  • Ứng dụng các thành tựu của kinh tế trí thức, đảm bảo các công nghệ sạch truyền tải, triển khai làm việc để đạt khuôn khổ cho sự thay đổi khí hậu được ủng hộ trên toàn cầu.
  • Coi trọng đầu tư cho tiết kiệm năng lượng, giảm tỷ lệ tổn thất và ứng dựng khẩn cấp đối với các quá trình khai thác và chuyển đổi năng lượng
  • Xây dựng sự đồng thuận quốc gia, với tầm nhìn dài hạn, thiết yếu cho tăng trưởng kinh tế và phát triển, phát triển năng lượng gắn chặt với gìn giữ môi trường sinh thái.
  • Tổ chức, xây dựng bộ máy thành viên, ngắn liền với lợi ích của các bên.
  • Đẩy mạnh hợp tác song phương, khai thác nguồn tài trợ từ Hội đồng Thế giới và các thành viên trên toàn thế giới.
  • Đại diện cho Việt nam trong các cuộc tranh luận toàn cầu và khu vực, bao gồm các thành viên khác nhau của Hội đồng năng lượng Thế giới để đảm bảo lợi ích Năng lượng đa dạng.