Xúc tiến nguồn cung bền vững và sử dụng năng lượng vì lợi ích lớn nhất của cộng đồng

2019 WORLD ENERGY CONGRESS - ABU DHABI

Đại hội Năng lượng Thế giới lần thứ 24 sẽ diễn ra tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất từ ​​ngày 7 đến 14 tháng 9 năm 2019. Hơn 10.000 các bên liên quan đến năng lượng dự kiến ​​sẽ triệu tập cho Quốc hội sẽ được tổ chức dưới sự bảo trợ của HH Sheikh Khalifa Bin Zayed Al Nayhan, Chủ tịch Tiểu vương quốc Arập thống nhất. Với chủ đề "Năng lượng vì Sự thịnh vượng", Quốc hội sẽ là một diễn đàn lãnh đạo toàn cầu thúc đẩy đối thoại về các vấn đề quan trọng đang đối mặt với ngành năng lượng và xác định chiến lược cho một tương lai năng lượng sáng tạo và bền vững hợp tác.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập website của Đại hội 2019

Bài viết cùng chuyên mục