Xúc tiến nguồn cung bền vững và sử dụng năng lượng vì lợi ích lớn nhất của cộng đồng

CHƯƠNG TRÌNH KHỞI ĐỘNG NĂM 2018

Khởi đầu những hoạt động mới nhất của năm 2018. WEC VIETNAM xin gửi thông báo đến các bạn về chương trình hỗ trợ sáng kiến năng lượng 2018 và tham gia cuộc thi SÁNG TẠO NĂNG LƯỢNG 2018 toàn cầu với 97 nước tham gia và hơn 3000 tổ chức tham dự. 
Các bạn là những chuyên gia, hay sinh viên, các cá nhân quan tâm đến Năng lượng sạch, môi trường và có những công nghệ, hay ý tưởng sáng tạo về phát triển năng lượng sạch, cải thiện môi trường xin gửi về cho chúng tôi tới Email: vgen@wecvietnam.org
chị Loan: thanhloan@wecvietnam.org.
Mong nhận được nhiều phản hồi tích cực từ các bạn.

Bài viết cùng chuyên mục