Xúc tiến nguồn cung bền vững và sử dụng năng lượng vì lợi ích lớn nhất của cộng đồng

Thông báo từ văn phòng WEC VIETNAM.

Niềm vui lại đến với văn phòng WEC VIETNAM khi văn phòng LONDON thông báo Chủ tịch WEC ông Younghoon David Kim, vào ngày 24 tháng 2 trong khi tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, ông có niềm vui tham dự một bữa ăn tối được tổ chức bởi Phó Thủ tướng Việt Nam Ông Vương Đình Huệ và nhận được sự ủng hộ lớn từ phó thủ tuớng về hoạt động của WEC Tai Việt Nam. 
Văn phòng LONDON cũng đang nỗ lực để đẩy kế hoach hỗ trợ cho WEC VIET NAM về các thủ tục pháp lý và thủ tục đầu tư cuả ngành Năng lượng trên Thế giới vào thị trường Việt Nam.
Điều đó thật tuyệt vời và chúng tôi cam kết sẽ mang tới và thúc đẩy môi trường Năng lượng Việt Nam phát triển.

Bài viết cùng chuyên mục