Xúc tiến nguồn cung bền vững và sử dụng năng lượng vì lợi ích lớn nhất của cộng đồng

Sứ mệnh

Sứ mệnh của chúng tôi là:

"Đẩy mạnh việc cung cấp và sử dụng năng lượng bền vững vì lợi ích lớn nhất của mọi người"

Hội đồng Năng lượng Thế giới (WEC) là một tổ chức duy nhất nhằm chủ động hỗ trợ các tổ chức liên chính phủ, các chính phủ và các công ty cung cấp các hệ thống năng lượng bền vững, năng lượng tái tạo... WEC đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp thế giới suy nghĩ lại và giải quyết các thách thức về năng lượng.

- Thông báo các chiến lược năng lượng toàn cầu, khu vực và quốc gia
- Tổ chức các sự kiện cấp cao
- Công bố các nghiên cứu có thẩm quyền
- Cung cấp cho các Nhà lãnh đạo có thẩm quyền đội ngũ các học viên chuyên ngành.

Bài viết cùng chuyên mục