Xúc tiến nguồn cung bền vững và sử dụng năng lượng vì lợi ích lớn nhất của cộng đồng

Giới thiệu mạng lưới thành viên

Hội đồng Năng lượng Thế giới (WEC) bao gồm gần 100 quốc gia với  hơn 3.000 tổ chức trên toàn cầu cùng tham gia và tích cức hoạt động trong lĩnh vực phát triển năng lượng bền vững.
Các thành viên của WEC Vietnam là một nhóm các công ty năng lượng hàng đầu được lựa chọn làm việc chặt chẽ với Hội đồng để giúp đạt được sứ mệnh thúc đẩy việc cung cấp và sử dụng năng lượng bền vững vì lợi ích lớn nhất của tất cả mọi người. Những Ủy ban thành viên mỗi nước sẽ bảo trợ đại diện cho tiếng nói hàng đầu của ngành công nghiệp và đóng vai trò nổi bật trong việc xúc tiến tư duy mới về chính sách năng lượng và chiến lược thông qua các sự kiện và chương trình làm việc nổi bật nhất của WEC

Đại hội Năng lượng Thế giới: là sự kiện lớn nhất toàn cầu, có ảnh hưởng nhất bao gồm tất cả các khía cạnh của năng lượng. Các tổ chức có thành tích đóng góp sáng kiến hay tích cực nhất trong Ủy ban thành viên mỗi quốc gia sẽ được đề cử tham dự (3 năm/lần).

Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo năng lượng thế giới (WELS): Ủy ban thành viên có quyền truy cập miễn phí và hỗ trợ mạng lưới trong các cuộc họp riêng, tới cuộc họp WELS của WEC cùng với Bộ trưởng Năng lượng của nước tiếp nhận, tại các địa điểm được chỉ định theo thời điểm đó.

Các thổ chức tham gia mạng lưới bao gồm:

  • Các nhà sản xuất, nhà cung cấp và tiếp thị năng lượng
  • Bộ Năng lượng và Năng lượng
  • Hiệp hội Năng lượng Quốc gia
  • Các nhà sản xuất năng lượng, nhà sản xuất nhiên liệu
  • Các nhà hoạch định chính sách, các nhà hoạch định chính sách
  • Cơ quan chính phủ
  • Các viện nghiên cứu và học thuật
  • Người sử dụng năng lượng
  • Các tổ chức môi trường

Bài viết cùng chuyên mục