To promote the sustainable supply and use of energy for the greatest benefit of all people

Mạng lưới thành viên Việt Nam

WEC Vietnam hoạt động theo mạng lưới kết nối các thành viên, nhằm thúc đẩy giá trị và thiết lập một hệ thống phát triển năng lượng bền vững. Tạo cơ hội các thành viên nghiên cứu tiếp cận hệ thống công nghệ, những công trình, máy móc, thiết bị tiên tiến nhất trên toàn thế giới, cùng các thành viên hội nhập mạng lưới năng lượng toàn cầu một cách chuyên nghiệp nhất. WEC Vietnam cũng đẩy mạnh sự hợp tác song phương giữa các thành viên với đối tác Quốc tế.

Related topics