To promote the sustainable supply and use of energy for the greatest benefit of all people

Lợi ích khi tham gia

Thành viên của WEC sẽ có cơ hội được liên kết với các tổ chức quốc tế khác từ mạng lưới các đối tác rộng khắp của Hội đồng năng lượng thế giới bao gồm các tổ chức có uy tín như Liên Hiệp Quốc, Ngân hàng Thế giới, một số Ngân hàng Phát triển chủ chốt, UNDP, IEA, OPEC, OLADE, OAPEC, Eurelectric và nhiều hơn nữa... . 

Tiếp cận công nghệ

Thiết lập đối thoại, trao đổi quan điểm về các nguồn lực, công nghệ và chính sách giữa các đối tượng khác nhau: các nguồn năng lượng truyền thống, phi truyền thống và tái tạo.

Bảo trợ sáng chế

WEC bảo trợ, hỗ trợ các nghiên cứu công nghệ, sáng chế, các chương trình kỹ thuật cao cho các thành viên trong các nhóm nghiên cứu để đưa ra thực tiễn

Kêu gọi đầu tư

WEC tạo điều kiện tiếp cận với các đơn vị thành viên trên toàn cầu để giao lưu và phát triển quan hệ, kinh doanh, hợp tác, đầu tư.

Mạng lưới toàn cầu

Xác định các đối tác kinh doanh mới và tạo ra hoạt động kinh doanh mới thông qua mạng lưới thành viên toàn cầu đa dạng của Hội đồng, bao gồm các nhà cung cấp năng lượng hàng đầu trong nước và thế giới.

Chính sách hỗ trợ đầu tư

Đối tác liên thông

Bản quyền thuộc Hội Cấp Thoát Nước Việt Nam
Chịu trách nhiệm: Ông Cao Lai Quang - Chủ tịch
Giấy phép số: 012345/GP/XX do Bộ TTTT cấp ngày 24/10/2013
Số 65, Đường Vân Hồ 3, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Tel: 04 39743457 - 04 39743457, Fax: 04 39743457 - 04 39743457.
Email: office@vwsa.org.vn

Các dạng năng lượng

Tổng hợp những công nghệ mới nhất, những giải pháp hữu ích cho doanh nghiệp mới khởi nghiệp.

TIN TỨC & SỰ KIỆN

Tổng hợp tin tức trong nước và ngoài nước về lĩnh vực năng lượng, các hoạt động của WEC Việt Nam cũng như mạng lưới thành viên HỘI ĐỒNG NĂNG LƯỢNG THẾ GIỚI.